“Ik leer net even anders” Praktijk Collé    Advies en begeleiding van Ouder en Kind  ©2104 Praktijk Collé                                     “Ik leer net even anders” is o.a. gebasseerd op de methode “ik leer anders ®”
Reden om de de training onder schooltijd te doen, is dat aan het begin van de dag of na een pauze de kinderen de leerstof dan het beste in zich op kunnen nemen en zich nog gedurende langere tijd kunnen concentreren, vooral voor de kernlessen (lezen, spelling en rekenen). Ga altijd vriendelijk met school om de tafel zitten om het doel van de training voor uw kind te benadrukken. U kunt school attenderen op mijn site voor informatie. U kunt een afspraak met mij plannen om samen met u op school het doel van de training uit te leggen. Voor de individuele training zijn maar enkele uren nodig en dit is in het belang voor de leerprestatie van uw kind. Om de methode toe te passen na de training omvat weinig tot geen tijd. Achterstanden kunnen weg gewerkt worden met wekelijks 2 dagen van ongeveer 20 minuutjes oefenen. De school (het bevoegd gezag) beslist of therapie onder schooltijd mogelijk is of niet. De school bepaalt zelf het beleid t.a.v. het volgen van extra therapie. De grens om te bepalen wat wel en niet tijdens schooltijd mag, verschilt dus per school. Bij de leerplichtambtenaar kunt u een vrijstellingsverklaring indienen voor verzoek om gebruik te maken van de 10 dagen regeling.

Onder schooltijd?

Start Beelddenkers Dyslexie Dyscalculie Ad(h)d Faalangst Zelfbeeld Leren Leren Lezen in Kleur Tarief Links Contact