“Ik leer net even anders” Praktijk Collé    Advies en begeleiding van Ouder en Kind  ©2104 Praktijk Collé                                     “Ik leer net even anders” is o.a. gebasseerd op de methode “ik leer anders ®”

Denken in beelden

Denk eens aan het woord ‘HUIS’. Velen zien dan de letters H-U-I-S in hun gedachte.

Anderen zien echt een plaatje van een huis. Compleet met schoorsteen en

rookwolkjes.

Beelddenkers moeten het beeld vervolgens omzetten naar taal. Dit kost tijd. Op school heb je dus meer tijd nodig om een dictee of proefwerk te maken.  Ook kunnen beelden de aandacht afleiden  omdat ze een eigen leven gaan leiden. Uit het huis komt een mannetje dat zijn hond uit gaat laten.... enz. Beelddenken is een gave Op latere leeftijd zie je de groep beelddenkers terug in creatieve beroepen: architecten, ontwerpers, aannemers, tekstschrijvers, reclame, kunstenaars, muziekanten, cabaretiers, ICT-ers, enz. Gebruik je gave om eventuele gebreken aan de linker hersenhelft te compenseren! Zo voorkom je leerproblemen. Ritme: Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek.Het herkenen van klanken en ritmegevoel zit in de rechter hersenhelft. Hiermee kun je fonetisch leren op klank (alfabet-lied). Ruimtelijk inzicht: Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Je kunt een object van verschillende kanten bekijken in je hoofd. Dit betekent ook dat je oplossingen ziet voor problemen die andere niet kunnen bedenken of kunnen begrijpen.   Denken vanuit totaalbeeld: Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist onduidelijker.  Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem, omdat alles moet worden onderbouwd. Beleven: Buiten de kaders kunnen denken, zeer creatief, ook gebruik maken van leuke originele woordspelingen en dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er  bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop. De wereld niet beredeneren maar beleven!
Start Beelddenkers Dyslexie Dyscalculie Ad(h)d Faalangst Zelfbeeld Leren Leren Lezen in Kleur Tarief Links Contact Beelddenkers